طعم و مزه منحصر به فرد ، بافت مالشی و خامه ای ،حداقل آب موجود در لیوان در مقایسه با نمونه های مشابه یعنی حداکثر ممکن وزن خالص قالب پنیر ، درب آسان بازشو و نیز درب پلاستیکی همراه برای حفظ بهتر آن در یخچال تا پایان مصرف ،طراحی منحصر به فرد ظرف و استفاده از فویل خاص لمینه شده برای حفظ بهتر محصول،پنیر سرگل را در مقایسه با سایر نمونه های مشابه متمایزمی کند .